På PlayLand STHLM vill vi att alla ska trivas - liten som stor, därför har vi satt upp några enkla regler som vi vill att alla som besöker PlayLand ska följa.
Observera att det kan förekomma kalas under tidien ni besöker Playland.

Trivselregler

1. Det åligger de vuxna att informera barnen om ordningsreglerna.

2. Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem. PlayLand STHLM verkar för en säker lekmiljö med säkra lekredskap men kan inte ta ansvar för det enskilda barnets handlingar. Föräldrarna måste ha uppsikt över sina barn.

3. För att barnen inte ska skada sig själv eller någon annan är det inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläder.

4. Ingen egen mat eller dryck får medhavas eller förtäras.

5. All förtäring inkl. tuggummi och godis intas i vårt fina café, inte på lekytorna.

6. Det är inte tillåtet att klättra i näten eller uppför rutschkanorna.

Strumptvång

Av hygien och säkerhetsskäl ska alla besökare ha strumpor på sig. Gäller även vuxna. Finns att köpa i kassan. Skor får inte användas i Caféet eller inom lekområdet.
Vi rekommenderar även långa byxor för att undvika att bränna sig i rutschbanorna.

Priser

Barn 100 kr
Vuxna - Gratis
Barn under 1 år 50:- (För medlemmar sätts detta in på medlemskortet)

Priser

Färdbeskrivning till PlayLand STHLM finns under fliken Här finns vi.

Kontakta oss om du har några frågor

På PlayLand STHLM är det drop-in. Men om ni har nåra frågor inför ert besök så kontakta oss gärna.

telefon: 070 - 575 61 10